Uvođenje ISO 9001 i ISO 14001 normi

Uvođenje ISO 9001 i ISO 14001 normi

Jačanje konkurentnosti tvrtke Vidik d.o.o. uvođenjem ISO 9001 i ISO 14001 normi

Kratak opis projekta: Svrha predloženog projekta je uvođenjem i primjenom globalno priznatih normi ISO 9001 i 14001 za upravljanje kvalitetom i okolišem povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Vidik d.o.o. Provedbom projekta tvrtka će biti u mogućnosti dobivati nove poslove/ugovore i nove klijente koji od dobavljača zahtijevaju usklađenost prema međunarodno priznatim normama. Ciljne skupine projekta su tvrtka i njenih zaposlenici. Osim njih značajne koristi će imati i poslovni partneri i klijenti tvrtke te lokalna zajednica tj. krajnji korisnici njihovih proizvoda.

 

Ukupan iznos projekta: 153.875,00 kn

Iznos EU potpore: 104.635,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020. - 01.03.2021.

Ciljevi projekta (rezultati projekta): Cilj projekta je ojačati konkurentnost tvrtke Vidik d.o.o. uvođenjem ISO standarda za upravljanje kvalitetom i okolišem.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:

Element projekta 1: Pripremne aktivnosti za implementaciju ISO 9001 i ISO 14001

Element projekta 2: Certificiranje za ISO 9001 i ISO 14001

Element projekta 3: Upravljanje projektom

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost 

 

Rezultati projekta:

- Izrađeni dokumenti za uspješnu implementaciju

- Provedena izobrazbe ključnih zaposlenika za uvođenje normi - ojačani stručni kapaciteti

- Ostvareni preduvjeti za uvođenje ISO 9001 i ISO 14001

- Certifikacija i akreditacija ISO 9001 i ISO 14001

- Povećana vidljivost tvrtke

 

Voditelj projekta i kontakt osoba: Milan Vranjković, vidik@vidik.t-com.hr
 

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

 

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vidik d.o.o.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.